Internationale Kunstausstellung in Berlin 14. 10. - 19. 11. 2006

Ausstellung Künstlerinnen und Künstler Programm Kuratorenteam Hannah Arendt
Partner Kontakt Links Impressum Home
Dr. Peter Funken
Wilmsstraße 2
D - 10961 Berlin
Fon: + 4930 - 6927181
Mobil: + 491777947244
info@hannaharendt-denkraum.com